Untitled Document

                 Производствени и технологични възможности

       
Дружеството разполага с разнообразни машини, позволяващи да се осъществяват различни по характер металообработващи процеси.
Заготвителните процеси се осъществяват с машини за газов разкрой на листови ламарини с дебелини до 200 мм за право и фигурно рязане (за тези операции дружеството разполага с една от най- модерните машини на фирма  „ZINSER”  -  Германия), с гилотини за разкрой до 25 мм дебелина на листа, машини за рязане на кръгли профили до   ф 600 мм.
Металопресовите операции се извършват на ексцентър преси до 150 тона и хидравлични преси до 250 тона.

Хоризонтална преса:
* С номинално усилие - 640 тона
* Най-голям ход на буталото 1090мм.
* Скорости на работното бутало на главния цилиндър:
- при бърз ход от 30 до 40 mm/s.
- работен ход от 1,2 до 2,4 mm/s.
- обратен ход от 40 до 55 mm/s.
* Най - голям диаметър на пресованите изделия - 1600 mm.

Огьването на цилиндрични детайли от ламарина се извършва на три и четери валови машини.
Механичните обработки се извършват на различни по габарити универсални стругове, като максималния диаметър на обработвания детайл е 3000 мм, а максималната дължина е до 6000 мм.
Сложните и прецизни детайли се обработват на машини с цифрово-програмно управление в двукоординатна и трикоординатна системи, с универсални фрези, борверзи, машини за кръгло и плоско шлифоване, зъбофрези и зъбодълбачни машини с максимален модул до 16 мм.
Дружеството разполага с технологии и апаратури за електродъгово заваряване, заваряване в защитна газова среда и подфлюсово заваряване, извършвано от заварчици с висока квалификация и сертификация по стандарти ТUV - Германия.
„ПОДЕМСТРОЙМАШ 1” ЕООД  извършва абонаментно и сервизно поддържане на всички видове товароподемни кранове за цялата страна.

ПРОДУКТИ

Untitled Document

Created by BESTBG
Untitled Document